Vstup do E-learningu   Zaregistrovat Přihlásit

Vzdělávací instituce

Tento program je určen institucím, které chtějí nabídnout svým studentům kvalitní online e-learningový obsah.

V ceně je již zdarma zahrnuta služba 25x „Profi IEL autor“.

V jednom okamžiku můžete mít otevřeno a provozováno neomezené množství kurzů. Počet správců kurzů a vedoucích kurzů ve vaší organizaci rovněž není omezen. Tento program umožňuje otevírat a provozovat kurzy vytvořené jakýmkoliv autorem (uživatelem služby Profi IEL autor), který vám poskytne licenci pro provoz kurzu. Proto nemusíte kurzy vytvářet jen vlastními silami, ale můžete kurzy i nakupovat. Celková cena za tento program se odvíjí od počtu uživatelů registrovaných do vaší organizace. Pro malý počet uživatelů lze doporučit podobný program „Organizace“.

Cena

Základní cena služby Vzdělávací instituce je 2350 Kč za měsíc.

Dále bude do ceny zahrnuta částka za aktivní studenty podle následující tabulky:
Počet studentů Cena za měsíc
0 - 50 0 Kč
51 - 100 950 Kč
101 - 150 2450 Kč
151 - 200 3500 Kč
201 - 250 4250 Kč
251 - 300 4950 Kč
301 - 400 5450 Kč
401 - 600 6500 Kč
601 - 1000 7500 Kč
1001 a více 13500 Kč

V případě, že Vzdělávací instituce bude mít více jak 25 Profi IEL autorů, bude k ceně připočítána částka 245 Kč za měsíc za každého autora nad uvedený limit.

Pro objednání služby se musíte nejprve  přihlásit .
Pokud nemáte přihlašovací údaje, musíte se  zaregistrovat .
OBJEDNAT
Informace o IEL  |  Vzdělávací instituce  |  Organizace  |  Profi IEL autor  |  Hobby IEL autor
© 2008 Computer Aided Technologies